Anslutningshjälp

Se först till att…

 • Mobilappen Yoyomotion Home är den senaste versionen– kontrollera om nyare version finns i AppStore eller Google Play.
 • Mjukvaruversionen i YOYOCam är den senaste– kontrollera med mobilappen från Startsidan > Inställningar >
 • Enhetens inställningar > Enhetens mjukvaruversion
 • Mobiltelefonen är uppkopplad till internet (via WiFi eller 4G/3G)– kontrollera genom att söka upp någon hemsida (t ex en nyhetssida) i mobilens webbläsare

Lägg till YOYOCam 4G/WiFi Indoor till Yoyomotion Home-kontot

 • Följ instruktionerna i trycksaken YOYOCam SNABBSTARTSGUIDE som medföljde i leveransen– instruktionen kan även läsas online eller laddas ner härifrån.
 • Tryck på + på Startsidan i Yoyomotion Home Appen och följ instruktionerna.

YOYOCam 4G/WiFi ansluter inte till 4G/3G

 • Gå igenom stycket ”Se först till att…
 • ”Kontrollera att SIM-kortet till YOYOCam har

– avaktiverat PIN-kodslås

– aktiverad mobildatatjänst (”surf”)

– saldo (för mobildatatrafik)

 • Kontrollera att SIM-kort sitter rätt i SIM-kortshållaren
 • Starta om YOYOCam

– tryck in knappen på ovansidan. Avstängnings- och uppstartssignal hörs från YOYOCam

 • Återställ YOYOCam

– tryck in knappen på ovansidan 10 gånger

– följ instruktionerna i YOYOCam SNABBSTARTSGUIDE och i Yoyomotion Home-appen

YOYOCam ansluter inte till WiFi

YOYOCam 4G/WiFi ansluter inte till WiFi

 • Gå igenom stycket ”Se först till att…”
 • Placera YOYOCam nära WiFi routern då WiFi anslutning skall ställas in
 • Se till att mobilen (som Yoyomotion Home-appen är installerad i) är ansluten till den 2.4 GHz WiFi-åtkomspunkt som YOYOCam skall anslutas till. 5 GHz WiFi-anslutning stödjs inte av YOYOCam (väljs ändå 5 GHz hörs ”Waiting for connection” från YOYOCam och anslutning uteblir).
 • Kontrollera routerns inställningar (se avsnitt ”Routerinställningar” nedan)
 • Starta om routern
 • Starta om YOYOCam

– tryck in knappen på ovansidan. Avstängnings- och uppstartssignal hörs från YOYOCam

 • Återställ YOYOCam

– tryck in knappen på ovansidan 10 gånger

– följ instruktionerna i YOYOCam SNABBSTARTSGUIDE och i Yoyomotion Home-appen

Routerinställningar

 • WPA-WPA2-kryptering rekommenderas
 • SSID (”WiFi-namn”) med ovanliga tecken rekommenderas inte
 • Dolt SSID (”WiFi-namn) fungerar inte
 • Anslutning till en s k Mobil Hotspot från t ex en mobiltelefon rekommenderas inte

Se till att mobiltelefonen är uppkopplad till 2.4G WiFi

  1. Hör Waiting for connection
  2. Tryck på +
  3. Sida: Koppla ny enhet
  4. Scanna QR-kod
  5. Tryck på bock
  6. Sida: Enhetens inställningar
  7. Välj Anslut enheten till 3G/4G eller Anslut enheten till WiFi

WiFi:

Ev. kan du behöva ge mobilappen tillåtelse använda din mobiltelefons platsinformation (för att hämta WiFi information som ska delas med YOYOCam)

  1. Sida Anslut till WiFi
  2. Se till SSID är 2.4 GHz WiFi
  3. Fyll i lösenord till WiFi anslutningen. Välj ev. Spara lösenord
  4. Tryck Nästa
  5. Sida Anslutningsinställning
  6. Läs instruktion
  7. Tryck Fortsätt
  8. Sida Skanna QR-kod
  9. Håll QR-kod framför G4W
  10. Hör ”Scanning successful”
  11. ”Hör “Connecting..”
  12. ”Hör “Connection successful”
  13. Tryck Nästa
  14. Sida Koppla till enhet
  15. Vänta…
  16. Sida Koppling fullbordad
  17. Tryck Börja använda
  18. Start sidan