YOYOPower 4G

Fjärrstyr ström och temperatur via 4G

YOYOPower 4G är ett lättinstallerat och lätthanterat system för att via mobilen manuellt eller automatiskt fjärrstyra strömmen till elektriska apparater och eluttag. En smart lösning där internet saknas.

YOYOPower 4G kopplas via 4G-nätet och styrs enkelt med mobilapp. Systemet fungerar även som larm vid strömavbrott eller temperaturavvikelser.

Till- eller frånslagning av strömmen kan göras manuellt samt även styras med schema eller  termostatfunktion.

Om 4G-nätet är permanent eller tillfälligt otillgängligt kopplar YOYOPower 4G automatiskt över till GSM (2G) om det nätet är tillgängligt med god nätsignal.

 

​Olika modeller för olika behov

YOYOPower 4G finns i två olika utföranden:

 • YOYOPower 4G Control (modell EM4)

YOYOPower 4G Control kan utökas med upp till fyra trådlösa extraenheter. Extraenheten har samma egenskaper och funktioner som huvudenheten, och med anslutna extraenheter kan upp till fem olika eluttag styras individuellt med endast ett SIM-kort.

I tillägg kan YOYOPower 4G Control utökas med trådlösa larmtillbehör för bättre kontroll och ökad säkerhet.

 • YOYOPower 4G Switch (modell EX4)

YOYOPower 4G Switch har samma funktioner som YOYOPower 4G Control, inklusive larm vid strömavbrott och temperaturavvikelse, men har inte möjlighet att ansluta extraenheter och trådlösa larmtillbehör.

YOYOPower 4G Switch är ett alternativ till lägre pris för de som endast har behov av att fjärrstyra ett eluttag eller en elektrisk apparat. T ex en lampa, elradiator eller bilvärmare.

Smarta funktioner för automatisk

strömstyrning och larm

 

Strömvakt

YOYOPower larmar till din mobil vid strömavbrott och rapporterar även när strömmen återkommer (gäller ej YOYOPower Extraenhet).

Inbyggd temperaturvakt

Båda modellerna liksom extraenheterna har individuella temperatursensorer. Det gör att du kan fjärravläsa temperaturen, termostatstyra eluttag och få larm vid temperaturavvikelser från varje enhet.

Termostatstyrning

Strömmen kan automatiskt slås till eller från om temperaturen under- eller överstiger ett förinställt intervall.

Tidsautomatik

Varje enhet kan även styras automatiskt med ett tidsschema.

Automatisk fördröjning

Du kan även få automatisk fördröjning av till- och frånslagning av strömmen med 1-720 minuter.

Kraftfull strömbrytare

Apparater med en förbrukning på upp till 16A eller 3600W kan anslutas till samtliga modeller inklusive extraenheter.

Utöka med fler extraenheter

YOYOPower 4G Control kan även utökas med upp till fyra trådlösa extraenheter, YOYOPower Extraenhet (samma modell som finns tillgänglig till YOYOPower GSM Control).

Extraenheten har samma egenskaper och funktioner som huvudenheten (strömvakt endast i huvudenhet), och med anslutna extraenheter kan upp till fem olika eluttag styras individuellt med endast ett SIM-kort.

Utökade larmfunktioner med trådlösa larmtillbehör

YOYOPower 4G Control (modell EM4) kan utöver inbyggda funktioner även ansluta trådlösa tillbehör för utökade larmfunktioner.

T ex uppkopplat brandlarm, vattenläckagelarm, magnetkontakt för dörr/fönster, infraröd rörelsedetektor (PIR) samt siren med stroboskopljus.

Lätt att installera, lätt att hantera

Systemet installeras snabbt på bara några minuter. Allt som krävs är ett aktivt SIM-kort till YOYOPower 4G.

Enkel fjärrstyrning via mobilen
Temperaturinställningar och automatisk till- och frånslagning av strömmen efter schema eller temperatur gör du direkt via app i din mobil.

Utökat mätområde för temperatur

Med ett tillbehör, TSG-019-Y Temperaturgivare på kabel, kan mätområdet för temperatur utökas från -30°C till 100°C.

Givaren är vattenskyddad med en kabellängd på 2 meter.

Givaren kan kombineras med temperaturlarms- och termostatfunktioner.

TSG-019-Y fungerar lika bra med både YOYOPower 4G Control och YOYOPower 4G Switch.

Trådlösa larmtillbehör

Nedanstående tillbehör kan anslutas trådlöst till YOYOPower 4G Control huvudenhet (modell EM4). Samtliga tillbehör installeras och styrs med mobilappen.

Upp till 6 st larmtillbehör (sensorer), 2 st fjärrkontroller för enkel aktivering och avstängning av larmfunktion och till- och frånslag av ström, samt valfritt antal sirener kan anslutas till YOYOCam 4G Control.

Samtliga larmtillbehör kommunicerar vid detektion med YOYOPower 4G Control. Vid detektion skickar YOYOPower larmmeddelande till förinställda mobilnummer.

Tillbehören kan anslutas till YOYOPower 4G Control med ett avstånd av upp till 15 meter.

 • Trådlös brandvarnare (WSD-049-F)
 • Trådlös infraröd rörelsedetektor (WIR-053-F)
 • Trådlös dörr/fönster sensor (WDS-051-F)
 • Trådlös vattenläckagedetektor (WLD-061-F)
 • Trådlös siren (WSS-055-F)
 • Fjärrkontroll 4 knappar (WRC-048-F) för lokal styrning av larmfunktion och till- och frånslag av ström

Samtliga tillbehör är gemensamma för YOYOPower 4G Control och YOYOCam 3G Indoor.

För mer information se avsnitt om trådlösa tillbehör under YOYOCam 3G Indoor samt produktblad med tillgängliga tillbehör.

Temperaturvakt

 Enheten har inbyggd temperatursensor. Det gör att du kan fjärravläsa temperaturen, termostatstyra eluttag och få larm vid temperaturavvikelser i intervallet -10°C till 50°C. Med ett extra tillbehör kan även lägre och högre temperaturer avläsas.

Termostatstyrning

 Strömmen kan automatiskt slås till eller från om temperaturen under- eller överstiger ett förinställt temperaturvärde i intervallet -10°C till 50°C.

Tidsautomatik

 Till- och frånslag av strömmen kan även styras automatiskt med ett tidsschema (dag och tid).

Strömvakt

 YOYOPower larmar till din mobil vid strömavbrott och rapporterar även när strömmen återkommer.

Automatisk fördröjning

 Du kan även få automatisk fördröjning av till- och frånslagning av strömmen med valfri tid.

Kraftfull strömbrytare

 Apparater med en förbrukning på upp till 16A eller 3600W kan anslutas.

YOYOPower 4G Control är perfekt för att:

 • Styra belysning i hemmet när man inte är hemma, t ex under semestern. Eller automatiskt tända och släcka belysning i olika rum när man är hemma.
 • Fjärrstyra elradiatorer, vattenberedare, pumpar och elektriska apparater på platser där internet saknas. Till exempel i fritidshuset, garaget, husbilen eller båten.
 • Få temperaturlarm eller avläsa temperaturen i rummet eller lokalen.
 • Värma upp fritidshuset eller starta kylen, beredare mm innan ankomst. Eller värma bilen innan avfärd.
 • Termostatstyra till- och frånslagning av elradiatorer eller fläktar i exempelvis fritidshuset, eller så att det inte fryser i lokaler med känsliga installationer.
 • Som enkelt brand- eller inbrottslarm som varnar via mobilen när man inte är hemma.

Tekniska specifikationer

Innehåll Fjärrströmbrytare med inbyggd temperatursensor
Elnätsanslutning 110V ~ 240V (jordat eluttag)
Max effektbelastning 16A eller 3600W (kontinuerligt)
Temperaturområde mätning -10°C ~50°C, -50°C ~100°C med kabelsensor (tillbehör)
Temperaturområde larm / termostat -10°C ~ 50°C
Kommunikation 4G / 3G / GSM (2G)
Tillbehörsanslutning 433MHz (FSK)
Mobilapp iOS och Android
Språk Svenska och engelska
LED indikatorlampa Status- och strömindikering
Storlek (L x B x D) 125 x 60 x 36 mm (exkl. elkontakt)
Vikt 190 gram
SIM-kort (ingår ej) Standardstorlek (Mini)