YOYOPower – Vanliga frågor

 

 1. Vilka skillnader är det mellan de olika YOYOPower-modellerna?
 2. Vilka YOYOPower-modeller har larmfunktion?
 3. Hur länge hålls YOYOPower i gång efter ett strömavbrott?
 4. Har YOYOPower ett backup-batteri och behöver det bytas?
 5. Hur många kan aviseras vid t.ex. strömavbrott och temperaturavvikelser?
 6. Kan temperatur övervakas med YOYOPower?
 7. Kan temperaturövervakning ställas in i varje YOYOPower-enhet var för sig?
 8. Kan YOYOPower användas i stark kyla?
 9. Hur många temperatursensorer kan anslutas?
 10. Kan termostat- och schemafunktion vara aktiva samtidigt?
 11. Kan temperaturlarm och termostatfunktion vara aktiva samtidigt?
 12. Kommer YOYOPower GSM fungera när 2G avvecklas?
 13. Kan YOYOPower GSM uppgraderas till 4G?
 14. Kan fler än en användare styra YOYOPower?
 15. Hur många YOYOPower-enheter kan styras av en användare?
 16. Varför måste man i YOYOPower SMS-appen trycka på ”skicka”-knappen?

 

1.   Vilka skillnader är det mellan de olika YOYOPower-modellerna?

Samtliga YOYOPower-modeller kan med mobilappen YOYOPower SMS eller med SMS-kommandon styras på distans så att strömmen slår till eller från på begäran eller automatisk när temperaturen avviker från dina inställda värden eller enligt ett schema som du ställt in. De går också att ställa in så att de ger larm via SMS när temperaturen avviker från dina inställda värden.

Här följer beskrivning av de olika YOYOPower-varianterna om finns på marknaden nu:

 • YOYOPower 4G Control (EM4-016-Y)

Huvudenhet med temperatursensor. Ansluter till 4G-nät första hand annars GSM (2G).  Aviserar vid strömavbrott och vid återgång samt vid temperaturavvikelser. Trådlösa tillbehör kan anslutas t.ex. Extraenheter (”slavar”) och/eller larmsensorer för detektering av rök, vatten, rörelse, dörr-/fönster som öppnas samt siren och fjärrkontroll. Med anslutna larmtillbehör fungerar YOYOPower alltså också som ett enkelt hemlarm.

Läs mer här YOYOPower 4G Control.

 • YOYOPower GSM Control (EM2-084-Y)

Utgående modell som ersatts av YOYOPower 4G Control.

Har samma funktioner som YOYOPower 4G Control. Extraenheter kan ansluts men stöd saknas för trådlösa larmtillbehör. Kopplar endast upp till GSM (2G). Läs mer om 2G/GSM och 3G i framtidensupportsidan.

 • YOYOPower Extraenhet (ES2-088-Y)

Trådlöst tillbehör till YOYOPower 4G Control och YOYOPower GSM Control. Temperatursensor ingår.  Har samma funktioner som Huvudenheten men aviserar inte vid strömavbrott och trådlösa tillbehör (Extraenheter och larmtillbehör) kan inte anslutas till denna modell.

 • YOYOPower 4G Switch (EX4-057-Y)

YOYOPower instegsmodell. Temperatursensor ingår. Har samma funktioner som YOYOPower 4G Control men saknar stöd för trådlösa tillbehör (Extraenheter och larmtillbehör).

 • YOYOPower GSM Switch (EX1-088-Y)

Utgående modell som ersatts av YOYOPower 4G Switch.

YOYOPower instegsmodell. Temperatursensor ingår. Har samma funktioner som YOYOPower GSM Control men saknar stöd för trådlösa tillbehör (Extraenheter och larmsensorer). Ansluter endast till GSM (2G)-nät. Läs mer om 2G/GSM och 3G i framtidensupportsidan.

2.   Vilka YOYOPower-modeller har larmfunktion?

Larmfunktioner

 • Larm vid strömavbrott:

> samtliga YOYOPower-modeller utom Extraenheter (ES2-086-Y).

 • Larm vid svag mobilnätssignal:

> samtliga YOYOPower-modeller utom Extraenheter (ES2-086-Y).

Med denna funktion kan signalnivån från mobilnätet övervakas och för låg signalnivå aviseras med ett SMS. Efter avisering behöver YOYOPower startas om för att övervakningen ska återupptas.

 • Larm vid temperaturavvikelser:

> samtliga YOYOPower-modeller.

Standard temperatursensor (mätområde -10C till +50C) medföljer varje YOYOPower eluttagsmodell. Temperatursensor på kabel med utökat mätområde (-30C till +100C) finns som tillbehör.

 • Larm vid rökutveckling, vattenläckage, rörelse, och dörr-/fönsteröppning (”Hemlarm”) med anslutna larmtillbehör:

> YOYOPower 4G Control (EM4-016-Y).

Larmtillbehör

Med följande trådlösa larmtillbehör fungerar YOYOPower 4G Control också som ett Hemlarm:

 

 • larmsensor (max 6 st) för detektering av:

– rök – modell WSD-049-F

– vatten – modell WLD-061-F

– rörelse – modell WIR-053-F

– dörr-/fönsteröppning – modell WDS-051-F

 • fjärrkontroll (max 2 st) för styrning av larmfunktion och ström – modell WRC-048-F
 • siren med stroboskopljus (obegränsat antal) – modell WSS-055-F

3.   Hur länge hålls YOYOPower i gång efter ett strömavbrott?

Den inbyggda strömreserven i YOYOPower håller vid strömavbrott i gång enheten och mobiluppkopplingen i ca en minut, tillräckligt för att hinna avisera med SMS.

När strömmen återställs aviseras även detta med ett SMS.

SMS-avisering vid strömavbrott och återgång kan aktiveras / avaktiveras med ett SMS-kommando eller med den tillhörande mobilappen YOYOPower SMS.

SMS-kommandon finner du i Användarguiden. Saknar du tillgång till den så kan den laddas ner från supportsidan.

Stöd för strömavbrottsavisering finns i samtliga YOYOPower-modeller utom YOYOPower Extraenhet (ES2-088-Y). Den saknar strömreserv och kan inte avisera vid strömavbrott.

4.   Har YOYOPower ett backup-batteri och behöver det bytas?

Strömreserven i YOYOPower lagras inte i något batteri utan i energilagrande kondensatorer.

Strömreserven håller vid strömavbrott i gång enheten och mobiluppkopplingen i upp till en minut, tillräckligt för att hinna avisera strömavbrottet via SMS.

Kondensatorerna är fast monterade i YOYOPower och föråldras inte, som batterier gör. De byts alltså inte ut.

5.   Hur många mottagare kan aviseras vid t.ex. strömavbrott och temperaturavvikelser?

YOYOPower har strömreserv för att hålla i gång enheten en kort stund efter att strömtillförseln har brutits. Under denna tid skickas strömavbrottslarm till Master och registrerade Användare.

Det förutsätter att funktionen ”SMS-avisering vid strömavbrott” är aktiverad.

Strömavbrott och temperaturavvikelser kan aviseras till ytterligare fyra mobilnummer förutsatt att dessa nummer registreras i YOYOPower som Användare och ”SMS till Användare” har aktiverats.

6.   Kan temperatur övervakas med YOYOPower?

Till samtliga YOYOPower-modeller kan en temperatursensor anslutas. En standard temperatursensor med mätområde -10°C till +30°C följer med i förpackningen vid leverans.

Till YOYOPower 4G (modeller EM4 och EX4) finns som tillbehör en temperatursensor på kabel (modell TSG-019-Y) med utökat mätområde -30°C till +100°C. Denna sensor är helt vattentät och kan t.o.m. frysas in.

Till YOYOPower GSM (modeller EM2 och EX1) samt YOYOPower Extraenhet (modell ES2) kan tillbehöret temperatursensor på kabel (TSG-019-Y) anslutas under förutsättning att YOYOPower är tillverkad 2019 eller senare. Är serienumret som är tryckt på produktetiketten xxSWE1901xxxxxx eller högre så kan TSG-019-Y användas. Till tidigare modeller ska TSG inte användas då enheten kan ta skada.

Temperaturen som YOYOPower uppmäter kan kontrolleras och redovisas på flera sätt:

 • Temperaturen visas i SMS-svaret när du ställer en statusfråga med Status-knappen i appen eller med SMS-kommando #07#.
 • Är funktionen Larm vid temperaturavvikelse aktiverad, så SMS-aviseras aktuell uppmätt temperatur när den avviker från det förinställda temperaturintervallet.
 • Aktuell omgivande temperatur framgår också av SMS som du får när strömläget förändras t.ex. när strömmen slås PÅ eller AV.

Hur man ställer in temperaturvakt och termostatstyrning i YOYOPower framgår av avsnitten Temperaturlarm respektive Termostatstyrning i den tryckta Användarguiden som medföljer i leveransen. Guiden kan laddas ner från supportsidan.

Vid leverans är temperaturlarmsfunktionen avaktiverad men temperaturintervallet är förinställt på 20°C-25°C. Aktiveras Temperaturlarmet utan att temperaturintervallet har ändrats så övervakas intervallet 20°C-25°C.

7.   Kan temperaturövervakning ställas in i varje YOYOPower-enhet var för sig?

Ja, Temperaturlarm och Termostatstyrning ställs in i varje YOYOPower-enhet var för sig.

Temperaturfunktionerna kan inte ställas in gemensamt för flera YOYOPower-enheter.

8.   Kan YOYOPower användas i stark kyla?

YOYOPower är specificerad för inomhusbruk och får inte utsättas för damm, vätska, hög fuktighet, extrema temperaturer, lågor eller andra värmekällor.

Driftstemperatur för YOYOPower är -10°C till +50°C. Se även  Teknisk specifikation och modelljämförelse som du når från produktsidan eller från supportsidan.

YOYOPower klarar sig dock bra i omgivande temperatur som är lägre än -10°C. I ett tekniskt projekt längs järnvägen i Norrbotten har ett flertal YOYOPower använts och de har utsatts för ner till -30°C utan problem.

Yoyomotion tar dock inte ansvar för YOYOPower-enheter som utsatts för temperaturer under -10°C.

Med samtliga YOYOPower-modeller medföljer en standard temperatursensor (L-formad) som har ett mätområde -10°C till +30°C.

Till YOYOPower 4G (modeller EM4 och EX4) finns som tillbehör en temperatursensor på kabel (modell TSG-019-Y) med utökat mätområde -30°C till +100°C. Sensor är helt vattentät och kan placeras utomhus i ur och skur. Läs mer om tillbehören på produktsidan.

9.   Hur många temperatursensorer kan anslutas?

Till varje YOYOPower-enhet kan endast en temperatursensor anslutas. Den används för att ge aktuell temperatur i olika SMS-meddelanden (t.ex. i SMS som bekräftar att ström slagits PÅ eller AV) men också för funktionerna Temperaturlarm och Termostatstyrning.

En standard temperatursensor med mätområde -10°C till +30°C följer med i leveransen av varje YOYOPower. Till YOYOPower 4G (modeller EM4 och EX4) finns som tillbehör en temperatursensor på kabel (modell TSG-019-Y) med utökat mätområde -30°C till +100°C. Denna sensor är helt vattentät och kan t.o.m. frysas in.

10. Kan termostat- och schemafunktion vara aktiva samtidigt?

Dessa funktioner kan inte kombineras i äldre YOYOPower GSM och YOYOPower 4G-modeller eller i ansluten Extraenhet (ES2-088-Y).

I nyare YOYOPower 4G-modeller som levererats från andra halvåret 2023 och framåt, kan strömstyrning med termostat- och schemafunktion vara aktiva samtidigt. Strömmen styrs då med termostat inom det tidsintervall som ställts in i schemastyrningen. Utanför tidsintervallet är strömmen AV. Detta gäller även för ansluten Extraenhet.

11. Kan temperaturlarm och termostatfunktion vara aktiva samtidigt?

Ja, dessa två funktioner kan ställas in var för sig med olika temperaturintervall och de kan vara aktiva samtidigt.

12. Kommer YOYOPower GSM fungera när 2G avvecklas?

YOYOPower GSM kopplar endast upp till GSM/2G-nät. Finns inget 2G-nät att koppla upp till så kan YOYOPower GSM Control eller YOYOPower GSM Switch inte kommunicera.

YOYOPower Extraenhet kan anslutas till YOYOPower 4G Control Huvudenhet.

13. Kan YOYOPower GSM uppgraderas till 4G?

Nej, det går inte att uppgradera YOYOPower GSM-modeller så att de kan koppla upp till 4G-nät. För det krävs andra komponenter än de som sitter i YOYOPower GSM.

14. Kan fler än en användare styra YOYOPower?

Utöver Master kan ytterligare 4 mobilnummer registreras som Användare. Dessa kan slå AV och PÅ strömmen och kontrollera status.

15. Hur många YOYOPower-enheter kan styras av en användare?

Obegränsat antal YOYOPower-enheter kan styras med App eller SMS-kommandon av en användare

16. Varför måste man i YOYOPower SMS-appen trycka på ”skicka”-knappen?

Apple och Google tillåter inte att appar självständigt skickar SMS i bakgrunden. Troligen av säkerhetsskäl. För några år sedan var det tillåtet i Android-mobiler. De som har en gammal app installerad kan fortfarande få SMS skickade i bakgrunden utan att behöva trycka på Skicka-knappen.