Köp- och garantivillkor samt villkor vid returer

Priser och försäljning

Moms (25%) är inräknad i alla angivna priser för produkter i butiken. Angivna priser är exklusive frakt (se även Frakt- och leveransvillkor).

Yoyomotion AB ingår ej avtal med personer under 18 år utan målsmans godkännande.

Villkoren är begränsade till försäljning och leverans i Sverige. Vid önskemål om export kontakta oss på butik@yoyomotion.com för priser, villkor, fraktkostnad mm.

Betalning

Betalningsmetod i vår butik är Klarna. Välj mellan faktura eller delbetalning. Mer om Klarna finns att läsa på www.klarna.com.

Direktfakturering kan göras till juridiska personer (företag, organisationer m fl) efter sedvanlig kreditbedömning. Kontakta i så fall oss på sales@yoyomotion.com.

12 månaders garanti

Under 12 månader från inköpsdatum åtar sig Yoyomotion AB att svara för produktens funktion.

Garantin gäller inte vid yttre skada p g a olyckshändelse, överspänning, onormal användning eller om du låtit bli att följa skötsel- och serviceanvisningar. Garantin gäller ej på batterier (även laddningsbara). Vara med garantifel repareras eller ersätts. Se även avsnitt Garantireklamation nedan.

3 års reklamationsrätt

Enligt konsumentköplagen är reklamationstiden för en vara 3 år. För att åberopa reklamationsrätten är det du som kund som skall påvisa att varan var defekt vid inköpstillfället. Detta skall göras inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet.

Den utökade reklamationsrätten gäller inte vid försäljning till företag och organisationer (juridiska personer).

Tvist

Vid eventuell tvist följer vi Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer och beslut.

Ångerrätt vid köp online

När du handlar från vår butik gäller ångerrätten enligt distans- och hemförsäljningslagen. För information se avsnitt Återköp nedan.

Garantiservice

Normalt förfarande vid garantireklamation är i första hand att vi försöker avhjälpa felet på distans (e-post eller telefon), i andra hand reparation eller utbyte.

Fraktkostnader och leveranstid

Fraktvillkor finns under Frakt- och leveransvillkor. På mindre beställningar utgår en fraktavgift. För större beställningar levererar vi varan fraktfritt.

Bruksanvisning

Till samtliga produkter medföljer en bruksanvisning med instruktioner för installation, användning och felsökning.

Samtliga bruksanvisningar kan även laddas ner från vår hemsida (se flik Support). Där finns även ytterligare information som Frågor & Svar mm.

Personuppgifter

Dina personuppgifter används primärt för att hantera ditt köp, leverera dina beställda varor samt för att vi vid behov ska kunna ge relevant support. Om du inte frånsäger dig möjligheten kan vi senare komma att göra kunduppföljning och/eller ge produkt- och marknadsföringserbjudanden.

Återköp

Enligt distans- och hemförsäljningslagen har du som konsument 14 dagars ångerrätt. Ångerrätt gäller om varan återsänds i oanvänt skick och i sin originalförpackning inklusive medföljande tillbehör. Kostnaden för returfrakten betalar du som kund.

Vid företagsförsäljning gäller inte distanshandelslagen och ångerrätt medges i normalfallet inte.

Om du ångrat ditt köp och vill lämna tillbaka varan så kontakta oss först via e-post på butik@yoyomotion.com.  Du kommer då att få information om hur varan ska returneras och om hur återbetalningen kommer att ske.

Ange i ditt e-postmeddelande artikelnummer, orsak till returen (t ex ångerrätt), ordernummer, inköpsdatum samt fullständig kontaktinformation.

Om varan eller förpackningen är skadad eller produkten måste återställas p g a att den blivit uppackad eller använd så förbehåller vi oss rätten att göra ett avdrag på återbetalningen motsvarande vår kostnad för att återställa produkten i säljbart skick.

Kostnaden för att skicka tillbaka ditt ångrade köp betalar du som kund. Eventuell återbetalning sker senast inom 30 dagar från den dag vi mottagit och undersökt den returnerade varan.

Garantireklamation

Om returen gäller garantireklamation kontakta oss först via e-post på butik@yoyomotion.com för information om hantering och tillvägagångssätt.

Ange i ditt e-postmeddelande artikelnummer, orsak till reklamationen (felorsak, brister, driftsproblem, felbeskrivning och eventuell egen diagnos mm.), ordernummer, inköpsdatum samt fullständig kontaktinformation. Innan retur kommer en av våra tekniker kontakta dig för att se om felet kan avhjälpas på distans.

OBS! Innan kontakt och eventuell retur kontrollera följande:

  • För produkter med SIM-kort kontrollera att SIM-kortet är aktiverat, att eventuell PIN-kod är borttagen samt att saldo finns på SIM-kortet.
  • Att produkten är korrekt strömförd, att kablar och nätadapter är hela.
  • Att produkten inte utsatts för hög spänning, t ex efter ett åsknedslag, genom att undersöka nätadapter, eventuellt batteri, synliga skador mm.

Reklamation ska göras inom skälig tid från det att felet upptäcks. Garantin gäller 12 månader från det datum då köpet gjorts. Är varan äldre än 12 månader men inte tre år så gör vi dock vårt bästa för att utan kostnad avhjälpa felet på distans eller i vår verkstad. Se även avsnittet 3 års reklamationsrätt ovan.

Kostnaden för att skicka tillbaka ditt reklamerade köp betalar du som kund.

Efter retur gör våra tekniker en teknisk undersökning av produkten för att identifiera felorsak. Kan produkten repareras eller åtgärdas på annat sätt så returneras produkten till dig. Är varan defekt p g a tillverkningsfel och inte kan repareras så ersätts den med en ny ersättningsprodukt utan kostnad för vara eller frakt. Normal undersöknings- och reparationstid är 3-4 veckor.

Om det efter teknisk undersökning av den reklamerade produkten framkommer att den inte är defekt p g a tillverkningsfel och inte en godkänd reklamation, eller är defekt av annan yttre orsak som är vårt ansvar som leverantör, så förbehåller vi oss rätten att ta ut en undersökningsavgift på 300 kr inklusive moms plus fraktkostnad för eventuell returfrakt. Vi kontaktar i så fall dig som kund för att överenskomma vidare åtgärder.

Yttre orsaker och omständigheter till uppkommen skada eller brist som inte godtas som garantireklamation är bland annat:

  • Skador på elektronik som beror på hög momentan spänning (t ex åsknedslag, kraftig strömspik mm – vi rekommenderar att ett överspänningsskydd installeras vid produkten eller i elcentral), kortslutning eller vid åverkan på strömförsörjningen (nätadapter eller kabel).
  • Felaktigheter avseende SIM-kortets eller nätanslutningens funktion (GSM/3G/4G-mobilnät eller router-/WiFi-anslutning beroende på produktmodell).
  • Yttre skada, åverkan på produkten, om garantisigill brutits (produkten har monterats isär), om produkten på annat sätt använts vårdlöst, eller handhavande inte följt instruktionerna i den medföljande bruksanvisningen.

Returfrakt

Förpacka din retur omsorgsfullt oavsett returorsak. Varan ska packas så att varken varan eller förpackningen kommer till skada. Skicka gärna varan som ”rekommenderat paket” då vi inte ansvarar för försändelser som försvinner på väg till oss. OBS! Spara kollinumret. Med den returnerade varan, bifoga även den e-postkommunikations som förevarit som referens samt fullständig kontaktinformation, inklusive adress för retur av åtgärdad vara och mobilnummer för avisering.