YOYOPower GSM DIN

Fjärrstyr och kontrollerar ström och temperatur via GSM

YOYOPower GSM DIN Switch är en fjärrstyrd strömbrytare avsedd för DIN-montage direkt i en elcentral. Ett enkelt och kraftfullt system för att via SMS fjärrstyra strömmen till enstaka eller en grupp av elektriska apparater och eluttag i hemmet. En lättinstallerad lösning för platser som saknar Wi-Fi eller internet.

YOYOPower GSM DIN Switch kopplas via GSM-nätet och installeras och styrs enkelt med SMS. Strömmatning 110V~240V slås till och från med SMS och telefonsamtal. Vissa åtgärder kan även göras med mobilapp. Systemet fungerar även som larm vid strömavbrott, larm från trådanslutna larmsensorer, samt vid temperaturavvikelser då medföljande kabelanslutna temperatursensor är inkopplad. Till- eller frånslagning av strömmen kan styras enligt ett schema, med termostatfunktion alternativt sensorstyrt.

YOYOPower GSM DIN Switch ansluts till 110V~240V och har utgångar för starkström (110~240V AC) och svagström (12V DC kontinuerlig eller kontrollerad styrning) samt portar för trådanslutna sensorer.

Extra larmfunktioner

YOYOPower GSM DIN Switch har även två digitala utgångar. Detta gör det möjligt att ansluta och strömmata trådanslutna sensorer. T ex brandvarnare, gasdetektorer, vattenläckagedetektorer, dörr-/fönstersensorer (magnetkontakter), rörelsevakt (PIR) m fl. När en sensor detekterar rök, rörelse eller annan händelse så skickas ett SMS-meddelande till mobilen.

Strömstyrning på distans
Slå till och från utgående starkström direkt eller med fördröjd återgång via SMS eller med uppringning.

Strömstyrningsautomatik
Schema-, temperatur- (termostatfunktion) eller sensorstyrd till-/frånslag av utgående starkström.

Exempel på tillämpningar:

  • Belysning tänds och släcks vid förinställda klockslag.
  • Radiator slår till/från när temperatur under- och överstiger inställda temperaturvärden.
  • Strålkastare tänds i en minut när någon rör sig framför en rörelsesensor.

Återförsäljare

Support & Nedladdningar

Övervaknings- och larmfunktioner

Strömavbrott, temperaturavvikelser och sensorhändelser aviseras med SMS till max 5 mottagare. Även utgående svagström (12V) kan sensorstyras med eller utan fördröjd återgång.

Exempel på tillämpning av sensorstyrd automatik är en ansluten siren som börjar tjuta när en dörr eller ett fönster med monterad magnetbrytare öppnas.

Smidig installation

Systemet monteras enkelt i elcentral med DIN-montage. YOYOPower GSM DIN Switch har en extern, utbytbar GSM-antenn. Vid behov kan antennen placeras utanför elcentralen eller på annan plats genom förlängning med antennkabel (ingår ej). Antennkontakten är av standardtyp vilket även gör det möjligt att byta till en kraftigare antenn. Utöver montage och anslutning av elkablar behövs bara ett SIM-kort för kommunikation.

Observera att installation i elcentral och anslutning av fast elutrustning endast får utföras av behörig fackman.

Kraftfull strömbrytare

 Apparater och utrustning med en förbrukning på upp till 16A eller 3600W kontinuerligt kan anslutas till YOYOPower GSM DIN Switch.

YOYOPower GSM DIN är perfekt för att:

  • Fjärrstyra fast anslutna eller grupper med elektrisk utrustning, t ex elradiatorer, vattenberedare, pumpar och elektriska apparater, på platser där internet, och/eller där anslutning av utrustning till eluttag inte är möjligt. Till exempel i fritidshuset, garaget eller förrådet.
  • Värma upp fritidshuset eller starta kylen, varmvattenberedare mm innan ankomst. Eller värma bilen innan avfärd.
  • Termostatstyra till- och frånslagning av elradiatorer eller fläktar i exempelvis fritidshuset, för att säkerställa att det inte fryser.
  • Styra belysning i eller utanför fastigheten när man inte är hemma, t ex under semestern.
  • Få temperaturlarm, avläsa temperaturen i rummet, eller få en varning om strömavbrott.
  • Få ett enkelt och kostnadseffektivt larm, eller kontroll av en avgränsad lokal eller område, t ex garage, fritidshus, lager eller utrymme med teknik- eller byggutrustning.

Tekniska specifikationer

Kommunikation GSM (2G), 850/900/1800/1900MHz
Max belastning 16A / 3600W (kontinuerligt)
Strömingång 110V~230V AC
Strömutgångar 110V~230V AC, 2 st 12V DC (max 200mA)
Manuellt till-/frånslag av ström SMS, telefonsamtal (begränsad styrning med mobilapp)
Automatiskt till-/frånslag av ström Temperatur, tidsschema, sensorer
Sensorer 2 digitala ingångar av typen NO och NC
Anslutning temperaturgivare En kabelansluten givare medföljer (mätintervall -30°C~100°C)
Temperaturområde -20°C ~ 60°C
Dimension 90 x 70 x 73 mm (yttre GSM-antenn exkluderad)
Montage DIN-skena
SIM-kort Standardstorlek (Mini) för GSM/2G (utan PIN-kodslås)