2G/GSM och 3G i framtiden

Vad säger operatörerna?

3G (kallas även WCDMA, UMTS eller HSPA)

I Sverige, liksom i de flesta länder i Europa, avvecklas 3G-näten, i syfte att skapa resursutrymme för 4G och 5G och succesivt flytta kunder till dessa nyare nät. Samtliga svenska mobiloperatörer utom Tre uppger att utfasning av 3G sker successivt fram till slutet av 2023 då det skall vara avvecklat. Tre planerar för att fortsätta ha kvar 3G på det lägre frekvensband (900 Mhz) även efter 2025. I en uppdatering (maj 2023) uppger operatörerna att nedsläckning av 3G skjutits upp till senare delen av 2024. Tre uppger nu att 3G på 900 MHz-bandet skall vara avvecklat 1 december 2025.

2G (kallas även GSM eller EDGE)

Samtliga operatörers frekvenstillstånd för 2G upphör sista december 2025. Post- och Telestyrelsen (PTS) avser att auktionera ut frekvenstillstånden i tredje kvartalet 2023.  Det är i nuläget inte klart vilka befintliga eller nya operatörer som tilldelas frekvenser eller på vilket sätt frekvenserna kommer användas efter 2025. Telia uppger att de kommer bibehålla 2G i sin helhet till utgången 2025. Övriga uttrycker sig på liknande sätt.

Sammanfattning

3G kommer i Sverige, hos alla operatörer utom Tre vara avvecklat någon gång under 2024. Tre planerar fortsätta med 3G (endast 900 MHz) till slutet av 2025. 2G kommer finnas i drift till och med slutet 2025. Hur det blir med 2G därefter är oklart. Det lär klarna när frekvenstilldelningen är klarlagd efter auktion hösten 2023. Dock, i Sverige finns väldigt många samhällsviktiga funktioner som är beroende av befintliga 2G-nät. Till exempel elmätare, larm, ställverk i energiförsörjning, trafikljus, annan styrutrustning i publik och industriell verksamhet mm. Dels är det svårt att inventera var all denna utrustning finns (t.ex. hisslarm), det finns i många fall inte någon 5G-version av utrustningen och framförallt saknas 5G-täckning överallt där 2G finns. Det kommer ta många år och stora investeringar att flytta all kritisk utrustning från 2G till 4G eller 5G.

Hur berörs Yoyomotions produkter?

YOYOPower GSM (EM2, EX1), YOYOCam GSM (G2/G3), YOYOCare:

Dessa produktmodeller kopplar upp till endast 2G-nät. Dessa kommer att kunna koppla upp till mobilnät i Sverige fram till slutet av 2025 men därefter är det osäkert om det finns något 2G-nät att koppla upp till.

YOYOCam 3G Indoor (G33):

YOYOCam 3G Indoor kopplar upp till 3G-nät i första hand och till 2G om 3G-täckning saknas. Växling till 2G sker automatiskt och full funktionalitet bibehålls. YOYOCam 3G Indoor kommer med andra ord att kunna koppla upp till samtliga operatörers 3G-nät i Sverige tills de släcks någon gång under senare delen av 2024. Därefter kvarstår möjligheten till uppkoppling via 3G i det kvarvarande 3G-nät som drivs av Tre till december 2025. När 3G-nät saknas kopplar YOYOCam upp till 2G till slutet av 2025. Efter 2025 är det för närvarande osäkert om det finns något 2G-nät att koppla upp till.

YOYOPower 4G (EM4, EX4, ER4), YOYOCam 4G/WiFi Indoor (G4W):

YOYOPower 4G-modeller kopplar i första hand upp till 4G-nät. Om 4G-nät saknas, eller nätsignal är bristfällig, växlar den med bibehållen funktionalitet över till 2G. Med insatt SIM-kort kopplar YOYOCam 4G/WiFi Indoor upp till 4G-nät i första hand och till 3G om 4G-täckning saknas. Växling till 3G sker automatiskt och full funktionalitet bibehålls. YOYOPower 4G Control och YOYOCam 4G/WiFi Indoor påverkas med andra ord inte av annonserad eller planerad utfasning av vare sig 2G eller 3G. Läs mer om YOYOPower 4Ghttps://yoyomotion.com/hem/yoyopower-4g/