2G/GSM och 3G i framtiden

Vad säger operatörerna?

  • 3G (kallas även WCDMA, UMTS eller HSPA)

I Sverige, liksom i de flesta länder i Europa, avvecklas 3G-näten först i syfte att skapa resursutrymme för 4G och 5G och succesivt flytta kunder till dessa nyare nät.

Samtliga svenska mobiloperatörer utom Tre uppger att utfasning av 3G sker successivt fram till slutet av 2023 då det skall vara avvecklat. Tre planerar för att fortsätta ha kvar 3G på ett lägre frekvensband (900 Mhz) även efter 2025.

  • 2G (kallas även GSM eller EDGE)

Samtliga operatörers frekvenstillstånd för 2G upphör sista december 2025 men det är inte klart på vilket sätt frekvenserna kommer användas därefter.

Telia uppger att 2G-nätet beräknas stängas vid utgången av år 2025. Övriga uttrycker sig på liknande sätt.

Mobiloperatörernas branschorganisation, TechSweden, uttrycker sig så här: ”De svenska mobiloperatörerna har påbörjat stängningen av 3G, och 2G-näten kommer troligen stängas under 2025”.

 

Sammanfattning

  • 3G kommer i Sverige, hos alla operatörer utom Tre vara avvecklat vid årsskiftet 2023/2024.

Tre planerar fortsätta med 3G (endast 900 MHz) även efter 2025.

  • 2G kommer finnas i drift till och med slutet 2025. Hur det blir med 2G därefter är oklart.

Dock, i Sverige finns väldigt många samhällsviktiga funktioner som är beroende av befintliga 2G-nät. Till exempel elmätare, larm, ställverk i energiförsörjning, trafikljus, annan styrutrustning i publik och industriell verksamhet mm. Det tar många år och stora investeringar att flytta all kritisk utrustning från 2G till 4G eller 5G.

 

Hur berörs Yoyomotions produkter?

  • YOYOPower GSM(EM2, EX1), YOYOCam GSM (G2/G3), YOYOCare:

Dessa produktmodeller kopplar upp till endast 2G-nät. Dessa kommer att kunna koppla upp till mobilnät i Sverige fram till slutet av 2025 men därefter är det osäkert om det finns något 2G-nät att koppla upp till.

  • YOYOCam 3G Indoor (G33): 

YOYOCam 3G Indoor kopplar upp till 3G-nät i första hand och till 2G om 3G-täckning saknas. Växling till 2G sker automatiskt och full funktionalitet bibehålls.

YOYOCam 3G Indoor kommer med andra ord att kunna koppla upp till samtliga operatörers 3G-nät i Sverige till senast slutet av 2023. Därefter kvarstår möjligheten till uppkoppling via 3G i det kvarvarande 3G-nät som drivs av Tre.

När 3G-nät saknas kommer YOYOCam kunna koppla upp till 2G till slutet av 2025. Efter 2025 är det för närvarande osäkert om det finns något 2G-nät att koppla upp till.

  • YOYOPower 4G Control (EM4), YOYOCam 4G/WiFi Indoor (G4W):

YOYOPower 4G Control kopplar i första hand upp till 4G-nät. Om 4G-nät saknas, eller nätsignal är bristfällig, växlar den med bibehållen funktionalitet över till 2G.

Med isatt SIM-kort kopplar YOYOCam 4G/WiFi Indoor upp till 4G-nät i första hand och till 3G om 4G-täckning saknas. Växling till 3G sker automatiskt och full funktionalitet bibehålls.

YOYOPower 4G Control och YOYOCam 4G/WiFi Indoor påverkas med andra ord inte av annonserad eller planerad utfasning av vare sig 2G eller 3G.

Läs mer om YOYOPower 4G på YOYOPower 4G | Yoyomotion