Tillbehör

Trådlösa tillbehör för utökad larmfunktion eller ökat skydd i hemmet kan kan anslutas till larmkamera YOYOCam 3G Indoor och fjärrströmbrytare YOYOPower 4G Control.

YOYOCam 3G Indoor

Tillbehören installeras trådlöst och hanteras i mobilappen. Upp till 8 st larmtillbehör samt 4st fjärrkontroller kan anslutas. Vid detektering skickas larmmeddelande som SMS till mobilen.

YOYOPower 4G

Tillbehören installeras trådlöst med SMS-kommandon. Upp till 6 st larmtillbehör samt 2 st fjärrkontroller kan anslutas. Vid detektering skickas larmmeddelande som SMS till mobilen.