SIM-kort till YOYOPower

Till YOYOPower GSM (modell EM2 och EX1) och YOYOPower 4G (modell EM4 och EX4) kan SIM-kort från valfri mobiloperatör användas under följande förutsättningar:

  • Mobiltäckning på platsen där YOYOPower skall monteras. För YOYOPower GSM krävs GSM-tjänst s.k. ”2G”. Operatören Tre som inte har någon GSM/2G-tjänst kan alltså inte användas för denna produkt. För YOYOPower 4G går det lika bra med 4G som med 2G.   
  • SIM-kort av standardstorlek ”Mini” krävs. Storlekar ”Nano” eller ”Micro” kan och ska inte användas. De kan fastna inuti YOYOPower vilket gör den obruklig.
  • SIM-kortets PIN-kodslås skall var avaktiverat. Testa och om nödvändigt avaktivera låset i en vanlig mobiltelefon.
  • SMS-trafik krävs. SIM-kort med endast mobildata-/bredbandstjänst fungerar alltså inte.
  • Taltrafik är inte nödvändig men kan användas för att slå på och av strömmen.
  • Data-/bredbandstrafik används inte alls av YOYOPower GSM eller YOYOPower 4G och behövs alltså inte.
  • Det spelar ingen roll om SIM-kortet är kopplat till ett abonnemang eller om det är ett kontantkort.

Mobiloperatörerna har ett stort utbud prisplaner och abonnemangsformer med olika debiteringsmodeller.

Med ovanstående förutsättningar fungerar de alla rent tekniskt men de löpande kostnaderna kan variera beroende på vald prisplan och mängden aktiviteter i YOYOPower. Ström av/på, inställningsändringar, strömavbrott mm genererar SMS-trafik från YOYOPower. Varje utgående SMS räknas av mobiloperatören av mot vald prisplan.

Den första tiden med YOYOPower blir mängden SMS oftast större eftersom man ställer in, testar och ändrar en del. Därefter minskar trafikmängden. Väljs kontantkort är det en bra idé att första gången ladda SIM-kortet med ett fastpris-alternativ där ett stort antal SMS ingår under en begränsad tidsperiod, oftast en månad. Därefter laddas SIM-kortet med ”saldo” där SMS:en debiteras ett och ett. Notera att mobiloperatörerna anger ett SMS-pris som gäller i 30-dagar från dagen laddningen sker. Därefter tar de ut ett högre pris per SMS enligt en annan prislista (kallas ofta ”Bas”).

 

Urval av våra produkter