YOYOPower 4G Relay

1,699 kr inkl. moms

För styrning av hög- och lågspänningskretsar på distans, med automatik eller med givare.

Montage

I elcentral (normskåp med DIN-skena) eller på valfri yta.

Strömstyrning på distans, med automatik eller med sensor/givare

 • SMS, app eller uppringning (upp till 200 registrerade användare).
 • Automatiskt med veckoschema, fördröjning eller tidsbegränsat.
 • Temperatursensor och/eller trådansluten givare typ NO/NC (ingår ej).

Styrning av hög- eller lågspänningskretsar

 • Två kretsar, 230V AC eller 5-24V DC, var för sig eller tillsammans.
 • Max effektbelastning 16A/3500W (kontinuerligt) per krets.

Övervakning med SMS-avisering

 • Avbrott i strömförsörjningen
 • Spänningsavvikelser på inkommande 12V
 • Temperaturavvikelse (-30°C — 100°C)
 • Larmsändare till trådansluten givare (NO/NC)

Användningsområden

 • Lås och motorer i grindar-/portar med givare eller uppringning.
 • 12V-anläggning, med larm för temperatur- och spänningsavvikelser samt strömavbrott i båt, husbil, solcells-/batterianläggning mm.
 • Styrning av kontaktor på distans med mobil, med schema, termostat eller fördröjd till-/frånslag. T.ex. poolpump/-värme, pumpar, fläktar.
 • Larmsändare till trådansluten givare (NO/NC), t.ex. vårdlarmsystem, maskiner, värmepumpar mm.

Ingår i förpackningen:

 • Huvudenhet YOYOPower 4G Relay ER4-001-Y – 113x72x31 mm
 • 4G-antenn – ledad, löstagbar
 • Temperatursensor på kabel – 2 m, löstagbar
 • Snäppfäste för DIN-skena och fästplatta för t.ex. väggmontage
 • 230VAC-12VDC strömadapter