Uppkopplat brandlarm

Det absolut viktigaste när en brand uppstår är att du blir uppmärksammad så snart som möjligt så att du hinner agera innan situationen blir farlig. Med ett uppkopplat brandlarm kan du förhindra utbrott eller spridning av en brand även när du inte är på plats, minska skador på fastighet och egendom, samt rädda liv. 

Förebygga brand

De är viktigt att regelbundet kontrollera att ditt brandskydd är komplett och funktionsdugligt. Se gärna Boverkets rekommendationer om brandskydd i din bostad här. 

Brandvarnare

Brandvarnare bör finnas i alla rum och lokaler där en brand kan uppstå, de bör kontrolleras kontinuerligt med avseende på funktion (de flesta brandvarnare har en testknapp) och att batterierna är friska och fungerar.

Uppkopplat brandlarm

En uppkopplad brandvarnare, t ex via GSM/3G/4G-nätet, säkerställer säkerheten och att du får en tidig varning direkt i din mobil vid rökutveckling eller ett brandförlopp. Inte bara i fritidshuset, du har kanske andra lokaler i direkt anslutning till hemmet där brand kan uppstå, t ex i garage och förråd med elinstallationer, där en traditionell brandvarnare inte hörs?

Brandlarm i fritidshuset

Ett uppkopplat brandlarm i sommarstugan, husbilen, båten eller annat fritidsboende varnar även när det står tomt. Även om inga tända ljus förekommer när stugan står tom kan olyckan fortfarande vara framme, t ex ett elfel, en gammal eller dammig elradiator, eller åska och blixt kan orsaka antändning med tråkiga konsekvenser om ett brandförlopp uppstår och får fortgå utan upptäckt.

Med ett uppkopplat brandlarm får du en varning att rökutveckling uppstått. Du har då möjlighet att omedelbart agera, ringa brandkåren, kontakta en granne, eller de andra möjlighet som kan stå till buds. Har du en kamera installerad, som kan styras på distans, kan du om möjligt även se situationen.

GSM brandlarm

Uppkopplade brandvarnare finns som tillbehör till vår larmkamera YOYOCam 3G Indoor och fjärrströmbrytare YOYOPower 4G. I båda dessa produkter sker anslutning via operatörsnäten GSM/3G/4G (endast ett simkort behövs), och med larmmeddelande (SMS) till mobilen i det fall strömmen bryts säkerställs en robust kommunikation utan beroende av internet eller router.

Trådlös brandvarnare

Uppkopplade brandlarm kan ha trådanslutna brandvarnare eller trådlösa brandvarnare. De senare med batteridrift och anslutning till centralenheten via radiokommunikation.

Trådlösa brandvarnare har många fördelar. Framförallt med en avsevärt enklare installation då inga kablar behöver dras från brandvarnare till en central punkt i rum/fastighet. Eventuellt även till en extern strömkälla. Detta särskilt som brandvarnare helst bör sitta i tak, mitt i rummet och fritt från vägg. Råd från Brandskyddsföreningen:

  • Brandvarnare placeras i taket och helst mitt i rummet, men minst 50 centimeter från vägg, andra föremål eller ventilationsöppningar.
  • Placera brandvarnare i anslutning till sovrum så att du hör larmet när du sover. Tänk på att stängda dörrar kan göra att brandvarnarens signal inte blir tillräckligt hög för att du ska vakna.
  • Om laddning av telefoner eller annan elektrisk utrustning sker nattetid i sovrum bör brandvarnare finnas i rummet.
  • Placera en brandvarnare nära köket, där det är vanligt att bränder börjar, dock inte i kök eller badrum, då du riskerar att få felaktiga larm.
  • Om det inte går att montera i tak, kan brandvarnare monteras på vägg, cirka 15 centimeter från taket. Väggmontage kan medföra att det tar längre tid innan brandvarnaren larmar.

Viktigt att notera är dock att trådlös anslutning (via radiosignaler) är både avstånds- och placeringsberoende. T ex så reducerar mellanväggar signalstyrka och därmed nominellt (maximalt) installationsavstånd. Hur mycket avståndet reduceras är beroende på material, tjocklek mm. Även radiostörningar från annan teknisk utrustning kan påverka.

Det är därför mycket viktigt att testa ditt färdiga system flera gånger efter installation, enklast med testknapp på brandvarnaren, för att säkerställa en säker drift!

Säkrast förbindelse och längst uppkopplingsavstånd fås med ”fri sikt” från centralenheten till brandvarnaren.

Trådlös brandvarnare till YOYOCam 3G Indoor

Som tillbehör till YOYOCam larmkamera kan en eller flera trådlösa, optiska brandvarnare anslutas. Utöver normal funktion med ljudlarm vid rökutveckling så skickar brandvarnaren även en signal till YOYOCam att rök detekterats, och ett SMS-larm skickas till upp till 5 stycken registrerade mobiltelefoner. Larmmeddelandet anger vilken brandvarnare som detekterat rök. Via inställningar i mobilappen kan även anges att bild(er) ska tas vid detektering av rök.

Läs mer om YOYOCam 3G Indoor

Läs mer om trådlösa larmsensorer till YOYOCam 3G Indoor

Trådlös brandvarnare till YOYOPower 4G

Även till YOYOPower 4G fjärrstyrd strömbrytare kan en eller flera trådlösa, optiska brandvarnare anslutas. Vid rökutveckling så skickar brandvarnaren även en signal till YOYOPower att rök detekterats, och ett SMS-larm skickas till upp till 5 stycken registrerade mobiltelefoner. Larmmeddelandet anger vilken brandvarnare som detekterat rök.

Läs mer om YOYOPower 4G

Läs mer om trådlösa larmsensorer till YOYOPower 4G

Yoyomotion trådlös brandvarnare (WSD)

WSD-049-F är en trådlös, optisk brandvarnare som larmar när den nås av rök. När den larmar avger den liksom vanliga brandvarnare en kraftig ljudsignal. Upp till 16 st trådlösa tillbehör, t ex brandvarnare, kan anslutas till YOYOCam 3G Indoor. För YOYOPower 4G Control är motsvarande antal 6 stycken trådlösa tillbehör.

 

För köp av våra produkter och ett uppkopplat brandlarm:

Urval av våra produkter