SIM-kort till YOYOCam 3G Indoor

Till YOYOCam 3G Indoor (modell G33) kan SIM-kort från valfri mobiloperatör användas under följande förutsättningar:

  • Mobiltäckning på platsen där YOYOCam skall monteras. YOYOCam kopplar till 3G-nät i första hand annars till och 2G. 4G kan inte användas av denna produkt.    
  • SIM-kort av standardstorlek ”Mini” krävs. Storlekar ”Nano” eller ”Micro” kan och ska inte användas.
  • SIM-kortets PIN-kodslås skall var avaktiverat. Testa och om nödvändigt avaktivera låset i en vanlig mobiltelefon.
  • SMS-och MMS-trafik krävs. SIM-kort med endast mobildata-/bredbandstjänst fungerar alltså inte.
  • Taltrafik är inte nödvändig men kan användas för att ringa upp YOYOCam och avlyssna omgivningen.
  • Data-/bredbandstrafik används inte i normala fall.
  • Det spelar ingen roll om SIM-kortet är kopplat till ett abonnemang eller om det är ett kontantkort.

Mobiloperatörerna har ett stort utbud prisplaner och abonnemangsformer med olika debiteringsmodeller.

Med ovanstående förutsättningar fungerar de alla rent tekniskt men de löpande kostnaderna kan variera beroende på vald prisplan och mängden aktiviteter i YOYOCam. Larmfunktion av/på, inställningsändringar, strömavbrott mm genererar SMS-trafik från YOYOCam. Varje utgående SMS räknas av mobiloperatören av mot vald prisplan.

Den första tiden med YOYOCam blir mängden SMS och MMS oftast större eftersom man ställer in, testar och ändrar en del. Därefter minskar trafikmängden. Väljs kontantkort är det en bra idé att första gången ladda SIM-kortet med ett fastpris-alternativ där ett stort antal SMS och MMS ingår under en begränsad tidsperiod, oftast en månad. Därefter laddas SIM-kortet med ”saldo” där SMS:en och MMS:en debiteras ett och ett. Notera att mobiloperatörerna anger ett SMS/MMS-pris som gäller i 30-dagar från dagen laddningen sker. Därefter tar de ut ett högre pris per SMS/MMS enligt en annan prislista (kallas ofta ”Bas”).

 

 

Urval av våra produkter