UPPGRADERING AV PROGRAMVARA

Kontrollera programvaruversionen i mobilappen så här:  

Är den Nuvarande versionen inte IH21…V29 (se gul markering i bild nedan) så bör du för bästa prestanda uppgradera din YOYOCam.

Uppgradera programvaran i din YOYOCam till den senaste versionen:

  • Under Inställningar indikeras att ny programvara finns tillgänglig med symbolen ’NEW’ (vid underrubriken Enhetens inställningar).
  • Välj Enhetens inställningar och sedan Enhetens mjukvara
  • På raden Senaste version skall du se att en programvaruversion som slutar med V29 finns tillgänglig.
  • Tryck på Uppdatera.

Uppgraderingen sker i två steg:

  • Först laddas programvaran ner till YOYOCam. Nedladdningsstatus visas med en cirkel som sluts efter hand. 
  • När nedladdningen är klar påbörjas installationen av den nya programvaruversionen. Det sker i bakgrunden och tar en stund (cirka 10-15 min). Under denna tid visas fortfarande den gamla versionen som ”nuvarande” samt att det finns en med högre versionsnummer som ”senaste”.  

Klicka inte på Uppdatera igen under tiden installationen pågår. Då avbryts den pågående installationen och nedladdning börjar om igen. 

Om du stänger uppdateringssidan och går tillbaka igen efter cirka 10-15 minuter så bör du se att både Nuvarande version och Senaste version är …V29.