YOYOPower Plus – Installera enheter med SMS

Notera! Nedanstående installationsanvisningar avser installation med SMS-kommandon. 

För installation med YOYOPower SMS 2.0 mobilapp (rekommenderas). Se avsnitt YOYOPower Plus – Installera enheter med mobilapp

A) Installera YOYOPower Plus Huvudenhet (EMP, EOP)

1. Anslut YOYOPower till ett vägguttag.

2. Statusindikatorn övergår till fast sken när ett nätverk har hittats (se Statusindikering i guiden som medföljer förpackningen).

3.Skicka SMS med #00# till SIM-kortet i YOYOPower.

4. Kontrollera att ett SMS mottages med texten: “Välkommen! Lösenord är 1234 (glöm ej ändra)”

5. Anslut den elektriska apparat som ska fjärrstyras med YOYOPower.

B) Lägg till en YOYOPower Plus Extraenhet (ESP)

Endast tillämpligt för modellerna EMP och EOP. Max 4 st extraenheter kan anslutas per huvudenhet.

1.Se till att Huvudenheten är aktiverad och ansluten till ett vägguttag.

2. Anslut Extraenheten till ett eluttag. Vänta 30 sekunder.

3. Tryck in och håll in Extraenhetens manuella strömbrytaren (ca 10 sek) tills statusindikatorn övergår till fast sken.

4. Ta ur Extraenheten ur vägguttaget

5. Skicka SMS med #60#namn# till SIM-kortet i YOYOPower.

  • namn = Önskat namn på Extraenheten. Max 7 tecken, endast a-z, A-Z, 0-9,. Inga mellanrum.

6. Invänta SMS med texten Anslut extraenhet “namn” nu” från huvudenheten. Huvudenheten statuslampa börjar blinka (parningsläge).

7. Anslut Extraenheten till ett vägguttag.

8. Invänta ett SMS med texten Extraenhet ”namn” – ANSLUTEN. Indikatorn på Extraenheten indikerar nu med fast sken.

9. För att lägga till ytterligare Extraenheter, upprepa steg 2-8 ovan.

D) Lägg till Larmsensorer, Fjärrkontroller och Siren

Endast tillämpligt för modellerna EMP och EOP.

1. Aktivera tillbehöret för anslutning/parning genom att följa stegen i guiden som medföljer respektive tillbehörs förpackning.

2. Skicka SMS till SIM-kortet i YOYOPower enligt nedan för att registrera eller avregistrera larmtillbehöret.

 • Registrera enhet (SMS-larm skickas endast när larmfunktionen är påslagen) #30#1#SensorNamn#
 • Registrera enhet (SMS-larm skickas oavsett larmfunktionsläge) #30#2#SensorNamn#
 • Lista registrerade trådlösa sensorer #30#
 • Avregistera trådlös sensor #44#SensorNamn#
 • Avregistrera samtlige trådlösa sensorer #44#
 • Registrera trådlös fjärrkontroll (max 2) #30#3#
 • Avregistrera samtliga trådlösa fjärrkontroller #45#
 • Lägg till trådlös siren (aktivera parningsläge i sirenen först). Testa parad trådlös siren #43#
  • SensorName = Önskat namn på Extraenheten. Max 7 tecken, endast a-z, A-Z, 0-9,. Inga mellanrum.

 

3. Max antal tillbehör per Huvudenhet:

 • Larmsensorer: 6 st
 • Fjärrkontroller 2 st
 • Siren: 1 st siren.