YOYOPower Plus – Installera enheter med mobilapp

Notera! Nedanstående installationsanvisningar avser installation med YOYOPower SMS 2.0 mobilapp.

För installation med SMS se avsnitt 2. YOYOPower Plus – Installera enheter med SMS

 

A) Ladda ner YOYOPower SMS 2.0 mobilapp

B) Installera YOYOPower Plus Huvudenhet (EMP, EOP)

1. Anslut YOYOPower till ett vägguttag.

2. Statusindikatorn övergår till fast sken när ett nätverk har hittats (se Statusindikering i guiden som medföljer förpackningen).

3. Starta YOYOPower SMS 2.0 mobilapp, tryck sedan på + lägg till Huvudenhet på Startsidan.

4. Välj modell, skriv in Plats (t ex Stugan), Namn (t ex Radiator) samt Mobilnumer till SIM-kortet som monterats i YOYOPower.

5. Kontrollera att ett SMS mottages med texten: “Välkommen! Lösenord är 1234 (glöm ej ändra)”

6. Anslut den elektriska apparat som ska fjärrstyras med YOYOPower.

C) Lägg till ytterligare YOYOPower Plus Huvudenhet

1.Anslut den nya huvudenheten till ett vägguttag, invänta att ett nätverk hittas.

2. På Startsidan i mobilappen, tryck på + lägg till nederst på sidan (obegränsat antal huvudenheter kan anslutas).

3. Upprepa steg 4-5 ovan.

D) Lägg till en YOYOPower Plus Extraenhet (ESP)

Endast tillämpligt för modellerna EMP och EOP. Max 4 st extraenheter kan anslutas per huvudenhet.

1.Se till att Huvudenheten är aktiverad och ansluten till ett vägguttag.

2. Anslut extraenheten till ett eluttag. Vänta 30 sekunder.

3. Tryck in och håll in extraenhetens manuella strömbrytaren (ca 10 sek) tills statusindikatorn övergår till fast sken.

4. Ta ur extraenheten ur vägguttaget

5. Tryck på + Lägg till Extraenhet på Startsidan i mobilappen.

6. Välj modell YOYOPower Plus Extraenhet (ESP), skriv in önskat Namn på Extraenheten.

7. Invänta SMS med texten “Anslut extraenhet “namn” nu” från huvudenheten. Huvudenheten statuslampa börjar blinka (parningsläge).

8. Anslut extraenheten till ett vägguttag.

9. Invänta ett SMS med texten “Extraenhet ”namn” – ANSLUTEN”. Indikatorn på extraenheten indikerar nu med fast sken.

10. För att lägga till ytterligare Extraenheter, upprepa steg 2-9 ovan.

E) Lägg till Larmsensorer, Fjärrkontroller och Siren

Endast tillämpligt för modellerna EMP och EOP.

1. I mobilappen, tryck på högerpilen (>) på den huvudenhet till vilken larmsensorerna ska anslutas.

2. På Startsidan, tryck på fältet Larm, sedan på fältet Hemlarm.

3. Aktivera tillbehöret för anslutning/parning genom att följa stegen i guiden som medföljer respektive tillbehörs förpackning.

4. För anslutning/parning, följ instruktion på mobilappens sida Hemlarm.

4.1 Larmsensorer: Lägg till upp till 6 st larmsensorer: Välj Tillfällig eller Permanent samt skriv in namn på larmsensor.

4.2 Fjärrkontroller: Lägg till upp till 2 st fjärrkontroller.

4.3 Siren: Lägg till en (1) siren.